7. april 2020 – Svetovni dan zdravja – Svetovni dan zdravja letos posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam