DELO CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA ZD ŠENTJUR V POLETNIH MESECIH